Właśnie rozpoczął się ostatni etap prac remontowych kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 243. Jest to najstarsza łódzka kamienica. Prace miały pewne opóźnienie związane z faktem wpisania budynku do rejestru zabytków. W niedługim czasie odnowienie czeka także oficynę budynku. Koszt wszystkich prac budowlanych wycenia się na ponad 10 milionów złotych.

Kamienica przy Piotrkowskiej 243 jest kolejną nieruchomością, która odzyskuje dawny blask w związku z programem „Mia100Kamienic”. W gotowym budynku będzie 16 odnowionych mieszkań oraz 5 lokali przeznaczonych do celów usługowych. Prace trwają nie tylko w budynku. Cały obszar obok kamienicy ma zostać odnowiony. Głównym punktem podwórka będzie wielki kasztan stojący na jego środku. W koło niego ma zostać posadzonych bardzo dużo elementów zielonych. Zostaną też postawione ławki.

Historia kamienicy zaczyna się w roku 1835. Wtedy to właśnie Gottlieb Beer zbudował swój dom. Była to pierwsza piętrowa kamienica jaka powstała w mieście włókniarzy. Nieruchomość nie była jedynie budynkiem mieszkalnym. Swego czasu swoje siedziby miała tam szkoła ewangelicko-katolicka oraz teatr muzyczny „Lutnia”.