Sytuacja kadrowa w szpitalu im. Kopernika jest co najmniej trudna. Zmusiło to dyrekcję placówki do radykalnych posunięć.

Na stronie Szpitala im. Kopernika możemy znaleźć informację do jakich placówek medycznych powinni się kierować pacjenci, którzy odnieśli urazy, a w pierwszej kolejności udali się do Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu oraz Centrum Urazowego. Poniżej przedstawiamy Państwu listę placówek:

Miejskie Centrum Medyczne im. Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14)
SP ZOZ MSWiA w Łodzi (ul. Północna 42)
SP ZOZ CSK UM w Łodzi (CKD ul. Pomorska 251)
SP ZOZ CSK im. WAM w Łodzi (ul. Żeromskiego 113)
WSS im M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu (ul. Parzęczewska 35)
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach (ul. Jana Pawła II 68)

Do Szpitala im. Kopernika zostaną przyjęci tylko pacjenci z lekkimi urazami i to w godzinach między 7:30 a 15:00.

Wszystko jest powiązane z niedawnym strajkiem lekarzy rezydentów. Dawny grafik dyżurów opierał się głównie na umowach opt-out, a te lekarze rezydenci w większości wypowiedzieli. I mimo, że ostatnio zostało zawarte porozumienie między strajkującymi lekarzami a rządem, to w szpitalu nadal brakuje lekarzy specjalistów, którzy również domagają się podwyżek oraz poprawy warunków pracy. Według nich wiele urządzeń na oddziałach po prostu nie działa lub szwankuje.