Już po raz 12. Towarzystwo Nasz Dom/ Our Home Association prowadzi program stypendialny "Moja przyszłość" dla dzieci i młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych.

Jedna placówka lub jeden dom może otrzymać maksymalnie do 10 tys. zł, a dofinansowanie na jedną osobę nie powinno przekroczyć 2 tys. zł. Priorytetowo będą traktowane wnioski o dofinansowanie zajęć wykraczających poza program szkół podstawowych i ponadpodstawowych (nauka języków obcych, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań).

Wnioski można składać do 18 stycznia. Zachęcamy do udziału w programie. Do zgarnięcia jest łącznie 166 tys. zł.