Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że nie ma sankcji za odmowę podpisania oświadczenia o braku zgody na szczepienie.

W grudniu ubiegłego roku do Ministerstwa Zdrowia trafiła „Petycja o doprowadzenie do całkowitego zaniechania przez podmioty publiczne stosowania wobec rodziców dzieci podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym praktyki polegającej na przedkładaniu rodzicom do podpisu „oświadczeń o braku zgody na szczepienie dziecka”.
Ministerstwo naturalnie nie podejmie w tej sprawie żadnych działań. Jednak dzięki tej petycji mamy wreszcie jednoznaczne potwierdzenie, że stosowanie jakichkolwiek sankcji wobec rodziców, którzy nie chcą podpisać w szpitalu czy w przychodni, oświadczenia o odmowie poddania dziecka szczepieniu, jest niedopuszczalne.
Jeśli więc pielęgniarka w szpitalu mówi, że nie wypuści matki z nowo narodzonym dzieckiem, dopóki ta nie podpiszesz oświadczenia o odmowie poddania dziecka szczepieniu, to wystarczy jej pokazać odpowiedź na tę petycję i poprosić o dokładne przeczytanie ostatniego akapitu.
Tak samo, gdy w przychodni lekarz odmówi zbadania dziecka, dopóki matka nie podpisze oświadczenia o odmowie poddania dziecka szczepieniu, to też trzeba mu odpowiedź na tę petycję i poprosić o dokładne przeczytanie jej ostatniego akapitu.
Jeśli rodzice chcą odłożyć szczepienie dziecka, to nie mają oni żadnego obowiązku podpisywania oświadczenia o odmowie szczepienia.
Odpowiedź na petycję, którą można pobrać, wydrukować i pokazać personelowi medycznemu w razie jakiejkolwiek próby szantażu, można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia: [pobierz]  lub z treści naszego artykułu, poniżej.
A swoją drogą, warto zapytać, czy ktoś kiedykolwiek udzielał na piśmie zgody na szczepienie dziecka. Bo według Ministerstwa Zdrowia przed szczepieniem powinno się od rodziców odebrać taką zgodę na piśmie.

Szczepienia dzieci_tresc-odpowiedzi-na-petycje-bez-danych.pdf