Nawet 29 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie oraz płatne staże czekają w Powiatowym Urzędzie Pracy dla młodych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 lat. Wsparcie jest przyznawane w ramach realizowanego przez Urząd Pracy unijnego projektu PO WER, który kończy się 31 grudnia, zatem warto się pospieszyć

- Zachęcam do skorzystania z oferty, bo poprzednie edycje tego projektu pokazują, że szczególnie wsparcie w postaci pieniędzy na założenie firmy  jest bardzo skuteczną formą aktywizacji młodych ludzi – mówi Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. – Ponad 80 procent osób, które otrzymały takie dotacje w 2016 i w 2017 roku nie wróciły do naszych rejestrów co oznacza, że nadal prowadzą swoje firmy albo mają pracę.

Projekt PO WER jest  realizowany przez PUP od 1 lipca 2018 roku i zakończy się 31 grudnia tego roku. Wartość projektu to prawie 17,7 mln zł, środki w całości pochodzą z Unii Europejskiej a wsparciem ma być objęte łącznie 887 osób.

- Dotychczas w projekcie uczestniczyło bądź nadal uczestniczy ponad 600 osób, ale nadal mamy środki do rozdysponowania, więc zapraszam chętnych z pomysłami – dodała dyrektor Duszkiewicz-Nowacka.

Bony na zasiedlenie są dla osób, które znalazły pracę poza miejscem zamieszkania, ale w odległości co najmniej 80 kilometrów lub podróż do pracy i z powrotem zajmuje łącznie minimum 3 godzimy. W projekcie wartość pomocy w ramach bonu to 9,2 tys. zł, a pieniądze można przeznaczyć na zagospodarowanie się. Staże w projekcie są płatne, stażysta otrzymuje miesięcznie 1017,40 zł netto, a po zakończeniu stażu pracodawca ma obowiązek zatrudnić taką osobę przez co najmniej 3 miesiące.

Na 31 maja w rejestrach PUP było 2622 osoby do 30 roku życia.