Przez dwa dni Łódź, Warszawa i Stuttgart dzielą się wiedzą i doświadczeniem podczas VIII Klimatycznego Forum Metropolitarnego.

W Muzeum Miasta Łodzi trwa Klimatyczne Forum Metropolitarne, podczas którego naukowcy i praktycy zajmujący się zielenią miejską debatują nad adaptacją zieleni w miastach w odniesieniu do zmian klimatycznych. Zastanawiają się m.in. nad korzyściami społeczno-ekonomicznymi wynikającymi z zielonej infrastruktury oraz nad tym, jak miasto modyfikuje lokalną pogodę i jak wyglądać powinno zielone miasto przyszłości.