W tym roku również każdy mieszkaniec Łodzi może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście.

W tym roku pomoc można uzyskać w 28 punktach, które są rozłożone na 14 lokalizacji. - Już trzeci rok z rzędu w udzielanie porad prawnych włącza się Fundacja Subvenio. Widzimy rosnące zainteresowanie społeczeństwa. Jest wiele problemów do rozwiązania - mówi prezes fundacji Agata Zakrzewska i dodaje: - Wiele osób próbuje sobie poradzić samodzielnie, ale często okazuje się, że bez fachowego, specjalistycznego wsparcia prawniczego pogrążają się w jeszcze większych kłopotach. Dlatego zachęcam do korzystania z możliwości uzyskania porady.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w Łodzi w 28 punktach, w 14 lokalizacjach:

 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 3, ul. Przemysłowa 7
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 8, pl. Barlickiego 11
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 4, ul. Lubelska 9/11
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 12, ul. Piotrkowska 238
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Tybury 16
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi II Wydział Pracy Środowiskowej, ul Grota – Roweckiego 30
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Klub Integracji Społecznej, ul. Paderewskiego 47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5
 • Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rudzka 56 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które nie ukończyły 26 lat,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży

Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez zaświadczenie, legitymację czy dokument tożsamości bądź jak w przypadku osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą, klęską czy awarią techniczną należy złożyć oświadczenie, a w przypadku kobiet w ciąży – dokument potwierdzający ciążę. 

Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie: 

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym. 

Kadrę świadczącą bezpłatną pomoc prawną stanowią radcowie prawni i adwokaci wskazani przez Izbę Radców Prawnych i Radę Adwokacką oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie. 

Dodatkowe informacje: