Blisko 5 100 osób opuściło w tym roku łódzkie gimnazja. Absolwenci najczęściej , bo ponad połowa kandydatów, kierowali swoje papiery do liceów ogólnokształcących. Dokładnie 3 222 uczniów.

Najbardziej obleganą placówką okazało się XXI Liceum Ogólnokształcące. Dyrekcja przyjęła ponad 130 zgłoszeń więcej niż szkoła ma przygotowanych miejsc. Podobnie miała się sprawa w innych najpopularniejszych łódzkich szkołach średnich. W III Liceum Ogólnokształcącym zgłosiło się o 100 osób więcej niż było miejsc. W I Liceum Ogólnokształcącym, smakiem musi się obejść 89 kandydatów.

- Bardzo ważne, aby rodzice kandydatów, którzy mają już zapewnione miejsce w wybranej szkole złożyli oświadczenie woli czyli potwierdzili, że dziecko rozpocznie naukę w wybranej placówce. Jeśli takiego oświadczenia nie będzie, uczeń automatycznie zostanie skreślony z listy, a jego miejsce zajmie inny. - przypomina Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi.

Oświadczenia potwierdzające, ze kandydat zamierza uczyć się w danej szkole, należy składać do dnia 10 lipca do godziny 12-ej. Jest to termin ostateczny. 13 lipca zostaną oficjalnie opublikowane listy przyjętych uczniów oraz informacja, w których szkołach pozostały wolne miejsca.