Rodzice i opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą składać w szkołach wnioski o wsparcie w zakupie podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2017”

Termin składania wniosków o wsparcie w zakupie podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2017” upływa 8 września, dlatego też szkolne sekretariaty już przyjmują dokumenty mimo, że początek roku szkolnego jest w poniedziałek 4 września.

- W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 884 uczniów, tegoroczne zainteresowanie szacujemy na poziomie pół tysiąca uczniów. Zmniejszenie liczby uprawnionych do pomocy wynika stąd, że uczniowie szkół podstawowych otrzymają bezpłatne podręczniki w szkołach, ta pomoc jest adresowana do uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych – powiedziała Dorota Gryta, wicedyrektor Wydziału Edukacji UMŁ.

Dofinansowanie jest adresowane do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkół zawodowych, liceów, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół średnich artystycznych. W zależności od szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza pomoc wyniesie 175 – 445 zł, a wypłacana będzie na podstawie faktur na zakup podręczników.