Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił, że szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do 24 maja. Nie wyklucza też, że lekcje będą prowadzone zdalnie w nowym roku szkolnym. Czy od 1 września 2020 uczniowie mają jakiekolwiek szanse, by wrócić do placówek szkolnych?

Zdalne nauczanie w nowym roku szkolnym? 

- Sytuacja epidemiczna niestety nie pozwala odwiesić działalności szkół, żłobków i przedszkoli, dlatego też zdecydowaliśmy o dalszym ich ograniczeniu. Ograniczenie to przedłużamy do 24 maja – powiedział szef resortu edukacji. – Jeśli będzie konieczność wznowienia zdalnego nauczania w nowym roku szkolnym, gdyby sytuacja epidemiczna nie pozwalała na powrót do tradycyjnych zajęć, to będziemy kontynuowali tę formę, która funkcjonuje od ponad miesiąca – dodał Dariusz Piontkowski. 

Gdyby nie pandemia ósmoklasiści zdawaliby egzaminy końcowe. Niestety, te wraz z maturami, zostały przesunięte. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty jest zaplanowany na 16-18 czerwca. Matury zaś rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z jęz. polskiego i potrwają do 29 czerwca. Ponadto matury ustne nie będą przeprowadzone.

Jest jeszcze dodatkowy termin dla uczniów, którzy z losowych przyczyn nie podejdą do egzaminu – ustalono go na początek lipca. Tak więc do 11 sierpnia uczniowie poznają wyniku matur 2020. Poprawki mogłyby wówczas zostać przeprowadzone na początku września. Arkusze egzaminacyjne są już przygotowane, a komisje czekają na wytyczne.

 - Dyrektorzy szkół na przełomie lutego i marca mieli obowiązek przygotowania zespołów nadzorujących i już to zrobili. Te zespoły będą mogły pracować w tym terminie, w którym ostatecznie odbędą się egzaminy – zapewnił Piontkowski.

Szef resortu chce umożliwić początkową rekrutację do szkół średnich w formie elektronicznej. Piontkowski dodaje: Spokojnie można tak zorganizować ten harmonogram przekazywania dokumentów do szkół, aby większe grupy rodziców i uczniów się ze sobą nie stykały. 

Ponadto ministerstwo przygotowuje elektroniczną wersję świadectw ukończenia szkoły z elektronicznym podpisem, która będzie równoznaczna ze świadectwem papierowym.